تعداد مراکز آموزشی

۷۵۰

استاد

۱,۲۰۰

دانش‌آموز

۱,۳۷۰,۱۱۶

ایران قرآن

مدیریت آموزش قرآنی سراسر کشور توسط سازمان اوقاف و امور خیریه

سرفصل

۶۵۰

درس

۷,۵۸۹

گواهی‌نامه‌

۸۷,۴۵۶

انتخاب واحد

۸۵۴,۶۵۸
partner
partner
partner
partner
partner
partner
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.