برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳با حضور ۱۸۰نفر از مربیان قرآنی آموزش و پرورش استان و نیز مربیان قرآنی طرح ملی حفظ در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳با حضور ۱۸۰نفر از مربیان قرآنی آموزش و پرورش استان و نیز مربیان قرآنی طرح ملی حفظ در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.